Studia Podyplomowe Zarządzanie w Budownictwie

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

O studiach

Aktualna edycja
Zapraszamy na kolejny nabór na rok 2021. Obecnie przyjmujemy już wyłącznie na listę rezerwową na rok 2020..
REKRUTACJA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM PW ZOSTAŁA URUCHOMIONA w listopadzie 2020 roku.
Organizator
Wydział Inżynierii Lądowej – Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Adres
00-637 Warszawa, ul. Armii Ludowej 16
Pokój 525
e-mail: spzwbwil@il.pw.edu.pl
WWW
http://www.spzwb.il.pw.edu.pl
Kierownik
dr inż. Paweł Nowak
Charakterystyka
Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym.

Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, w tym:

 • Podstawy ekonomii w budownictwie
 • Prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej
 • Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie
 • Marketing w budownictwie
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim
 • Zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
 • Przetargi na usługi budowlane
 • Negocjowanie i zawieranie kontraktów
 • Przygotowanie procesów realizacji budowy
 • Sterowanie przebiegiem realizacji budowy
 • Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
Czas trwania
kwiecień – grudzień
(edycja roku 2020 –
najprawdopodobniej październik 2020 / marzec 2021)
Zasady naboru
Nabór kandydatów z wykształceniem wyższym (absolwenci studiów I i II stopnia kierunku budownictwo lub pokrewnego), według kolejności dostarczenia kompletu oryginałów podpisanych dokumentów aplikacyjnych do Sekretariatu Studiów, do dnia 31 marca roku danej edycji studiów.
Opłaty
Całość opłaty za studia 8400 zł (w latach 2018 / 2019 /2020)
JM Rektor PW zadecyduje o wysokości opłaty w roku 2021 w październiku 2020.
Dodatkowe informacje
Absolwenci studium uzyskają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych PW (na warunkach podanych w regulaminie) oraz zaświadczenie ukończenia studiów wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa www.psmb.pl. (akredytacja od 2007 roku)Od 2017 studia są akredytowane przez międzynarodową organizację – Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) www.rics.org.

Od 2018 studia są akredytowane przez międzynarodową organizację – International Project Management Association (IPMA-Student) www.ipma.pl

Zapraszamy do zapytań telefonicznych i mailowych.

Copyright © 2016 - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności.

Frontier Theme