Studia Podyplomowe Zarządzanie w Budownictwie

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja

XIV edycja w roku  2020

UWAGA – w dniu 19 listopada 2019 wpłynęło ostatnie – 30 zgłoszenie od zainteresowanego kandydata na rok 2020.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia na listę rezerwową lub – wstępnie – na rok 2021, z wykorzystaniem dokumentów z PAKIETU INFORMACYJNEGO.

REKRUTACJA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM PW POZWOLI PAŃSTWU WYGENEROWAĆ WNIOSEK ZGŁOSZENIIOWY.

Adresatami studium są absolwenci studiów kierunku budownictwo, architektura, transport, inżynieria środowiska, kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W procesie rekrutacji w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów za granicą, stosuje się zapisy art. 191a ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” w celu stwierdzenia czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

Warunki przyjęcia

O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia kompletu ORYGINAŁÓW podpisanych dokumentów do sekretariatu studiów. Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie).

Limit miejsc: 30 osób.

Ponieważ z doświadczenia wiemy, że większość z Państwa zgłasza chęć uczestnictwa w studiach na kilka dni przed zamknięciem rekrutacji, zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego przesyłania dokumentów, co ułatwi załatwienie niezbędnych formalności i pozwoli uniknąć rozczarowań spowodowanych wyczerpaniem limitu miejsc.

Zapisy

Aby dokonać rejestracji na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie na studia, a następnie dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów:

1. Przesłanie pocztą lub kurierem na adres:

Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

2. Dostarczenie osobiście – zawsze po uprzednim kontakcie mejlowym z sekretariatem studiów:

Pokój 225.

e-mail: spzwbwil@il.pw.edu.pl

UWAGA: Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie.

Lista dokumentów niezbędnych do zapisania się na studia:

  • wypełniony wniosek elektroniczny o przyjęcie na studia podyplomowe
  • oryginały „Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej”
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (za zgodność potwierdzimy na I zjeździe)

W przypadku dofinansowania studiów przez Pracodawcę należy dołączyć dokument potwierdzający dofinansowanie oraz jego wysokość – „Umowa trójstronna” – trzy egzemplarze.

W przypadku rozłożenia opłaty za studia na raty dodatkowo należy dołączyć „Podanie o rozłożenie opłaty na raty” oraz „Umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy płatności rozłożonej na 2 raty” .

W przypadku braku posiadania wymaganego wykształcenia, należy dołączyć „Podanie o przyjęcie na studia”.

Opłaty

Wysokość opłaty na rok 2020 wynosiła 8400 zł (decyzja Rektora PW nr 65/2019 z 21 maja 2019 r.).  Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty. Wysokość opłaty za rok 2021 zostanie zdecydowana przez JM Rektora PW w październiku 2020.

Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy wygenerowany w systemie USOS, który został dla każdego z kandydatów wygenerowany po zarejestrowaniu przekazanej umowy (marzec 2020).
W tytule płatności prosimy zawrzeć dopisek: Studia Podyplomowe SPZWB.

Faktury

Zapytania odnośnie wystawiania faktur VAT prosimy kierować na adres email: e.sas@il.pw.edu.pl

Copyright © 2016 - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności.

Frontier Theme