Studia Podyplomowe Zarządzanie w Budownictwie

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja

Aktualna edycja

XII edycja Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Budownictwie (rok 2018) kończy się egzaminem dyplomowym w dniu 15 grudnia 2018.

Nabór na rok 2019 – edycja XIII – został zakończony.
Zapraszamy na rok 2020 – prosimy o zgłoszenia mejlowe na spzwbwil@il.pw.edu.pl.
REKRUTACJA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM PW BĘDZIE URUCHOMIONA w połowie 2019 roku.

Adresatami studium są absolwenci studiów kierunku budownictwo, architektura, transport, inżynieria środowiska, kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W procesie rekrutacji w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów za granicą, stosuje się zapisy art. 191a ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” w celu stwierdzenia czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

 

Warunki przyjęcia

O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia kompletu ORYGINAŁÓW podpisanych dokumentów do sekretariatu studiów. Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie).

Limit miejsc: 30 osób.

Ponieważ z doświadczenia wiemy, że większość z Państwa zgłasza chęć uczestnictwa w studiach na kilka dni przed zamknięciem rekrutacji, zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego przesyłania dokumentów, co ułatwi załatwienie niezbędnych formalności i pozwoli uniknąć rozczarowań spowodowanych wyczerpaniem limitu miejsc.

 

Zapisy

Aby dokonać rejestracji na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie na studia, a następnie dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów:

1. Przesłanie pocztą lub kurierem na adres:

Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Ul. Lecha Kaczyńskiego 16
00-637 Warszawa

2. Dostarczenie osobiście po uprzednim kontakcie z sekretariatem studiów:

Pokój 525 (lub 225, 111)

e-mail: spzwbwil@il.pw.edu.pl

UWAGA: Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie.

 

Lista dokumentów niezbędnych do zapisania się na studia:

  • wypełniony wniosek elektroniczny o przyjęcie na studia podyplomowe
  • oryginał „Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej” – 2 egzemplarze
  • kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem w Sekretariacie studiów na WIL PW)
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona zgodność z oryginałem w Sekretariacie studiów na WIL PW)

W przypadku dofinansowania studiów przez Pracodawcę dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający dofinansowanie oraz jego wysokość – „Umowa trójstronna” – trzy egzemplarze.

W przypadku rozłożenia opłaty za studia na raty dodatkowo należy dołączyć „Podanie o rozłożenie opłaty na raty” oraz „Umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy płatności rozłożonej na 2 raty” lub „Umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy płatności rozłożonej na 4 raty”.

W przypadku braku posiadania wymaganego wykształcenia, należy dołączyć „Podanie o przyjęcie na studia”.

Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony, w zakładce Repozytorium: Dokumenty.

 

Opłaty

Wysokość opłaty na lata 2018 i 2019 wynosi 8400 zł (decyzja Rektora PW nr 75/2017 z 24 maja 2017 r.). Wysokość opłaty za rok 2020 zostanie ustalona stosowną decyzją JM Rektora PW. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty lub cztery raty.

Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy wygenerowany w systemie USOS.
W tytule płatności prosimy zawrzeć dopisek: Studia Podyplomowe SPZWB.

 

Faktury

Zapytania odnośnie wystawiania faktur VAT prosimy kierować na adres email: e.sas@il.pw.edu.pl

 

Copyright © 2016 - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności.

Frontier Theme