Studia Podyplomowe Zarządzanie w Budownictwie

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja

Aktualna edycja

Zakończył się nabór na kolejną, XII edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Budownictwie (rok 2018).

Zapraszamy na kolejny nabór na rok 2019.
REKRUTACJA W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM PW JEST JUŻ URUCHOMIONA.

Adresatami studium są absolwenci studiów kierunku budownictwo, architektura, transport, inżynieria środowiska, kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W procesie rekrutacji w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów za granicą, stosuje się zapisy art. 191a ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” w celu stwierdzenia czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

 

Warunki przyjęcia

O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia kompletu ORYGINAŁÓW dokumentów do sekretariatu studiów. Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie).

Limit miejsc: 30 osób.

Ponieważ z doświadczenia wiemy, że większość z Państwa zgłasza chęć uczestnictwa w studiach na kilka dni przed zamknięciem rekrutacji, zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego przesyłania dokumentów, co ułatwi załatwienie niezbędnych formalności i pozwoli uniknąć rozczarowań spowodowanych wyczerpaniem limitu miejsc.

 

Zapisy

Aby dokonać rejestracji na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie na studia, a następnie dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do przyjęcia można przekazać na jeden ze sposobów:

1. Przesłanie pocztą lub kurierem na adres:

Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Ul. Lecha Kaczyńskiego 16
00-637 Warszawa

2. Dostarczenie osobiście po uprzednim kontakcie z sekretariatem studiów:

Pokój 525 (lub 225, 101)

e-mail: spzwbwil@il.pw.edu.pl

UWAGA: Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie.

 

Lista dokumentów niezbędnych do zapisania się na studia:

  • wypełniony wniosek elektroniczny o przyjęcie na studia podyplomowe
  • oryginał „Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej” – 2 egzemplarze
  • kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem w Sekretariacie studiów na WIL PW)
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona zgodność z oryginałem w Sekretariacie studiów na WIL PW)

W przypadku dofinansowania studiów przez Pracodawcę dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający dofinansowanie oraz jego wysokość – „Umowa trójstronna” – trzy egzemplarze.

W przypadku rozłożenia opłaty za studia na raty dodatkowo należy dołączyć „Podanie o rozłożenie opłaty na raty” oraz „Umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy płatności rozłożonej na 2 raty” lub „Umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe przy płatności rozłożonej na 4 raty”.

W przypadku braku posiadania wymaganego wykształcenia, należy dołączyć „Podanie o przyjęcie na studia”.

Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony, w zakładce Repozytorium: Dokumenty.

 

Opłaty

Wysokość opłaty wynosi 8400 zł (decyzja Rektora PW nr 75/2017 z 24 maja 2017 r.). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty lub cztery raty.

Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy wygenerowany w systemie USOS.
W tytule płatności prosimy zawrzeć dopisek: Studia Podyplomowe SPZWB.

 

Faktury

Zapytania odnośnie wystawiania faktur VAT prosimy kierować na adres email: e.sas@il.pw.edu.pl

 

Copyright © 2016 - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności.

Frontier Theme